• 38433160 (051)
 • 09354776006
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اوراق قضائی

مجموعه کاملی از فرم های (اوراق) قضایی دادگاه

بیش از 500 نمونه تکمیل شده دادخواست ، درخواست ، اظهارنامه ، شکواییه ، نمونه های تکمیل شده قرار، رای و حکم توسط دادگاه

 • مبانی اوراق قضایی
 • فرم های خام قضایی
 • قوانین مرتبط
 • ترمینولوژی حقوقی (فرهنگ واژگان حقوقی)

 

امکانات نرم افزار:

 • امکان استفاده از متون نمونه اوراق بر روی فرم های خام قضایی
 • مدیریت شخصی فرم های قضایی
 • سهولت دسترسی به انواع فرم ها در نرم افزار
 • امکان پشتیبانگیری و بازیابی اطلاعات
 • امکان چاپ فرم های اصلی اوراق
 • جستجوهای مختلف بر اساس عنوان ، شماره ماده ، متن و ...
 • محیط کاربری گرافیکی کاملا واضح برای کاربر
قیمت محصول: 55.000 تومان
 
 جهت سفارش محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید.
05138433160- 05138442914-09354776006
نمایندگی فروش در تهران:
02166465869
برای ارتباط و یا سفارش محصول از طریق  تلگرام توسکا  نام محصول و شهر خود را ارسال فرمائید.

لیست اوراق

1.    اجازة ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن
2.    اجازة ثبت ازدواج به علت عدم امكان اذن از ولی (2)
3.    ثبت ازدواج دائم به انضمام كلیه خسارات قانونی
4.    تقاضای صدور حكم ثبت واقعه ازدواج موقت به انضمام کلیة خسارات قانونی
5.    اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت به انضمام كلیه خسارات قانونی
6.    تجویز ازدواج مجدد به انضمام كلیه خسارات قانونی
7.    تجویز ازدواج مجدد به انضمام كلیة خسارات قانونی
8.    الزام به ثبت واقعه رجوع به انضمام كلیه خسارات قانونی
9.    صدور حکم بر اجازه ازدواج به دلیل خودداری پدر از اجازه مزبور بدون دلیل شرعی و قانونی
10.  صدور حکم بر اجازه ازدواج
11.  صدور حکم بر اجازه ثبت ازدواج به لحاظ غیر ممکن بودن استیذان از خوانده
12.  اثبات رابطه زوجیت
13.  الزام خوانده به به ثبت واقعه نکاح دائم با احتساب کلیه خسارات قانونی
14.  صدور حکم بر اجازه ازدواج مجدد به لحاظ محکومیت زوجه به حبس
15.  حضانت
16.  صدور حكم حضانت به انضمام كلیه خسارات قانونی
17.  تحویل فرزند به اینجانب و صدور حكم حضانت طفل به انضمام كلیه خسارات قانونی
18.  سلب حضانت و سرپرستی فرزند از… و تحویل آن به اینجانب به انضمام كلیه خسارات قانونی
19.  مطالبه مهریه
20.  مطالبه مهر المسمی با حق حبس
21.  مطالبه مهریه با قرار تامین آن
22.  صدور قرار تأمین خواسته عادی مهریه
23.  مطالبه مهریه مطلق با قرار تأمین
24.  اعسار از پرداخت مهریه/تقسیط آن
25.  اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه
26.  پرداخت 400 سکه بهار آزادی بابت مهریه توسط خوانده و صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
27.  صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه و صدور قرار تأمین خواسته
28.  صدور حکم بر اعساراز پرداخت مهریه
29.  صدور حکم بر تقسیط مهریه محکوم به و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
30.  مطالبه نفقه ایام زوجیت
31.  الزام به تهیه مسكن (از نفقه)
32.  مطالبه نفقه ایام زوجیت صدور قرار تامین خواسته
33.  اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه
34.  صدور حکم بر الزام خوانده بر پرداخت نفقه معوقه
35.  صدور حکم بر الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل و پرداخت نفقه
36.  صدور حکم منع اشتغال خوانده از شغل
37.  تقاضای صدور حكم تمكین
38.  الزام به تمکین و منع از اشتغال به تحصیل
39.  استرداد جهیزیه
40.  استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته
41.  تعیین تكلیف زندگی خانوادگی
42.  صدور حكم  فرزند خواندگی
43.  مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی
44.  ملاقات فرزند
45.  صدور حکم تمکین
46.  صدور حکم بر تعیین تکلیف
47.  صدور حکم بر استرداد طفل مشترک با احتساب خسارات دادرسی
48.  صدور حکم بر سلب حضانت بر سرپرستی فرزند مشترک
49.  صدور حکم بر قرار تأمین خواسته از عین جهیزیه
50.  صدور گواهی عدم امكان سازش به انضمام كلیه خسارات قانونی
51.  صدور گواهی عدم امكان سازش به علت تحقق شروط عقدنامه به انضمام كلیه خسارات قانونی
52.  صدور گواهی عدم امكان سازش به علت تحقق شروط عقدنامه به انضمام كلیه خسارات قانونی
53.  صدور گواهی عدم امكان سازش به علت عدم پرداخت نفقه به انضمام كلیه خسارات قانونی
54.  صدور گواهی عدم امكان سازش به علت عسر و حرج به انضمام كلیه خسارات قانونی
55.  تنفیذ طلاق منعقده در كشور ………… وثبت رسمی واجرای آن در ایران به انضمام كلیه خسارات قانونی
56.  تنفیذ طلاق منعقده در كشور ……… وثبت رسمی واجرای آن در ایران به انضمام كلیه خسارات قانونی
57.  ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت
58.  ابطال عقد ازدواج به علت وجود اكراه و فقدان قصد
59.        بطلان ازدواج خواندگان به علت عدم كسب اجازه ولی
60.  صدور حكم تنفیذ فسخ نكاح
61.  تنفیذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف
62.  تنفیذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف و استرداد هدایای تقدیمی
63.  صدور حكم تنفیذ فسخ نكاح به علت وجود عیب
64.  صدور حکم بر بطلان عقد نکاح فی مابین خواندگان به لحاظ عدم کسب اجازه
65.  صدور حکم گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اعتیاد خوانده
66.  صدور حکم بر طلاق توافقی
67.  ابطال صورتجلسات شركت و ابطال شركت دوم
68.  ابطال صورتجلسات شركت و ابطال شركت دوم با صدور دستور موقت
69.  تقاضای صدور حكم ورشكستگی از طرف تاجر
70.  تقاضای صدور حكم ورشكستگی از طرف دادستان
71.  تقاضای صدور حكم ورشكستگی از طرف طلبکار
72.  صدور دستورموقت منع ازهرگونه اقدام درشرکت
73.  صدور حکم سرپرستی و کفالت
74.  صدور حكم سرپرستی و كفالت
75.  صدور حکم رشد
76.  تقاضای صدور حكم رشد
77.  صدور حکم رشد 
78.  حصر وراثت
79.  صدورگواهی انحصاروراثت- طبقه اول
80.  صدورگواهی انحصاروراثت - طبقه دوم
81.  صدورگواهی انحصاروراثت - طبقه سوم
82.  صدورگواهی انحصاروراثت - طبقه اول
83.  صدورگواهی انحصاروراثت - طبقه دوم
84.  صدورگواهی انحصاروراثت - طبقه سوم
85.  صدورگواهی انحصاروراثت ( كمتر ازسه میلیون تومان )
86.  صدورگواهی انحصاروراثت (بیشتر از سه میلیون تومان )
87.  صدورحكم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
88.  صدورحكم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه
89.  صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به
90.  صدور حکم بر تقسیط موضوع دادنامه
91.  دادرسی فوری و دستور موقت
92.  صدور دستور موقت به اتصال تلفن
93.  دستور موقت بر استرداد فرزند
94.  صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چك
95.  صدور دستور موقت به منع استفاده از وكالتنامه
96.  صدور دستور موقت بر جلوگیری از صدور سند مالكیت مبتنی بر رای كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
97.  صدور دستور موقت بر جلوگیری و منع از عملیات ساختمانی
98.  صدور دستور موقت به منع از هرگونه استفاده ونقل وانتقال  تلفن
99.  صدور دستورموقت منع ازهرگونه اقدام درشرکت
100.            تعیین داور طرف مقابل مستنکف
101.            مالک و مستاجر
102.            محلهای تجاری
103.            تأمین دلیل انتقال به غیر
104.            تأمین دلیل انتقال به غیر(دادگاه)
105.            دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه(از شورای حل اختلاف)
106.            دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه(از دادگاه)
107.            دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه(از شورای حل اختلاف2)
108.            دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه(از دادگاه2)
109.            دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه و تعدی و تفریط(از شورای حل اختلاف)
110.            دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه و تعدی تفریط(از دادگاه)
111.            دادخواست تامین دلیل و تخلیه به علت انتقال به غیر
112.            دادخواست تجویز انتقال منافع
113.            دادخواست تخلیه به علت انتقال به غیر
114.            دادخواست تخلیه به علت تغییر شغل
115.            دادخواست تخلیه به علت نوسازی
116.            دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
117.            دادخواست تعدیل اجاره بها
118.            صدور حکم به تخلیه عین مستأجره به لحاظ انتقال به غیر
119.            صدور حکم به تخلیه به لحاظ تخلف مستأجر از مفاد قرارداد
120.            صدور حکم به تخلیه به لحاظ تجدید بنا و احداث ساختمان جدید
121.            موضوعات مشترک محل های مسکونی و تجاری
122.            الزام به انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره از شورای حل اختلاف
123.            الزام به انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره از دادگاه
124.            الزام به تحویل مورد اجاره
125.            الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
126.            تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد از شورای حل اختلاف
127.            تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد از دادگاه
128.            تأمین دلیل تعدی و تفریط از شورای حل اختلاف
129.            تأمین دلیل تعدی و تفریط از دادگاه
130.            تأمین دلیل تخلیه ملك مورد اجاره به علت انقضای مدت از شورای حل اختلاف
131.            تأمین دلیل تخلیه ملك مورد اجاره به علت انقضای مدت از دادگاه
132.            تخلیه به دلیل انقضاء مدت به انضمام كلیه خسارات قانونی از شورای حل اختلاف
133.            تخلیه به دلیل انقضاء مدت به انضمام كلیه خسارات قانونی از دادگاه
134.            دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه(از شورای حل اختلاف)
135.            دادخواست تخلیه به علت انقضاءمدت با مطالبه اجور معوقه(از دادگاه)
136.            دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه تا زمان صدور حکم (از شورای حل اختلاف)
137.            دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه تا زمان صدور حکم (از دادگاه)
138.            دادخواست تخلیه به علت ایجاد مرکز فساد(از شورای حل اختلاف)
139.            دادخواست تخلیه به علت ایجاد مرکز فساد(از دادگاه)
140.            دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط(از شورای حل اختلاف)
141.            دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط(از دادگاه )
142.            دادخواست تعدیل اجاره بها پس از انقضاء مدت(از شورای حل اختلاف)
143.            دادخواست تعیین اجاره بهاء
144.            دادخواست تعیین اجاره بهاء تا زمان صدور حکم
145.            دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی
146.            دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی و اجرت المثل ایام تصرف
147.            دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی و اجور معوقه
148.            دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به علت عدم تطبیق با وصف/وقوع عیب/در معرض خرابی بودن
149.            دادخواست قرار تامین خواسته اجور معوقه (از شورای حل اختلاف)
150.            دادخواست قرار تامین خواسته اجور معوقه (از دادگاه)
151.            دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(از شورای حل اختلاف)
152.            دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(از دادگاه)
153.            دادخواست مطالبه اجور معوقه(از شورای حل اختلاف)
154.            دادخواست مطالبه اجور معوقه(از دادگاه)
155.            صدور حکم بر الزام خوانده به تحویل یک باب منزل مسکونی  با احتساب کلیه خسارات قانونی
156.            صدور حکم بر اعلام فسخ معامله به لحاظ اعمال خیار شرط مقوم با احتساب کلیه خسارات قانونی
157.            صدور حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف
158.            صدور حکم بر فسخ قرارداد اجاره به لحاظ عدم امکان  تسلیم عین مستأجره از طرف خوانده
159.            تقاضای تعین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی با احتساب خسارات دادرسی
160.            مطالبه وجه
161.            مطالبه وجه چک
162.            دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده(از شورای حل اختلاف)
163.            دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده(از دادگاه)
164.            دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
165.            دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از دادگاه)
166.            دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس(از شورای حل اختلاف)
167.            دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس(از دادگاه)
168.            دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
169.            دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از دادگاه)
170.            دادخواست مطالبه وجه چک خارجی(از شورای حل اختلاف)
171.            دادخواست مطالبه وجه چک خارجی(از دادگاه)
172.            دادخواست مطالبه وجه چک خارجی با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
173.            دادخواست مطالبه وجه چک خارجی با تامین خواسته(از دادگاه )
174.            مطالبه وجه ضمانت و سپرده
175.            دادخواست مطالبه وجه ضمانت(از شورای حل اختلاف)
176.            دادخواست مطالبه وجه ضمانت(از دادگاه)
177.            دادخواست مطالبه وجه ضمانت با قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
178.            دادخواست مطالبه وجه ضمانت با قرار تامین خواسته(از دادگاه)
179.            مطالبه وجه عمومی
180.            دادخواست مطالبه وجه آب،برق،گاز و تلفن از مستاجر(از شورای حل اختلاف) 
181.            دادخواست مطالبه وجه آب،برق،گاز و تلفن از مستاجر(از دادگاه)
182.            دادخواست مطالبه وجه آب،برق،گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان(از شورای حل اختلاف)
183.            دادخواست مطالبه وجه آب،برق،گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان(از دادگاه)
184.            دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مبیع(از شورای حل اختلاف)
185.            دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مبیع(از دادگاه)
186.            دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی(از شورای حل اختلاف)
187.            دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی(از دادگاه)
188.            دادخواست مطالبه وجه با قرار تامین خواسته عمومی(از شورای حل اختلاف)
189.            دادخواست مطالبه وجه با قرار تامین خواسته عمومی(از دادگاه)
190.            دادخواست مطالبه وجه رسید عادی/فاکتور/قرض الحسنه(از شورای حل اختلاف)
191.            دادخواست مطالبه وجه رسید عادی/فاکتور/قرض الحسنه(از دادگاه)
192.            دادخواست مطالبه وجه رسید عادی/فاکتور/قرض الحسنه با قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
193.            دادخواست مطالبه وجه رسید عادی/فاکتور/قرض الحسنه با قرار تامین خواسته(از دادگاه)
194.            دادخواست مطالبه بهاءمعامله و قرارداد(از شورای حل اختلاف)
195.            دادخواست مطالبه بهاءمعامله و قرارداد(از دادگاه)
196.            دادخواست مطالبه بهاءمعامله و قرارداد با قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
 
197.            دادخواست مطالبه بهاءمعامله و قرارداد با قرار تامین خواسته(از دادگاه)
198.            دادخواست مطالبه وجه بهاء مورد معامله مال غیر (از شورای حل اختلاف)
199.            دادخواست مطالبه وجه بهاء مورد معامله مال غیر (از دادگاه)

200.            دادخواست مطالبه وجه بهاء مورد معامله مال غیر با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
201.            دادخواست مطالبه وجه بهاء مورد معامله مال غیر با تامین خواسته(از دادگاه)
202.            دادخواست مطالبه وجه وساطت(از شورای حل اختلاف)
203.            دادخواست مطالبه وجه وساطت(از دادگاه)
204.            دادخواست مطالبه حق الوکاله/حق داوری/هزینه کارشناسی(از شورای حل اختلاف)
205.            دادخواست مطالبه حق الوکاله/حق داوری/هزینه کارشناسی(از دادگاه)
206.            دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
207.دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامین خواسته(از دادگاه)

208.            دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی(از شورای حل اختلاف)
209.            دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی(از دادگاه)
210.            ارثیه و ماترک
211.            مهر و موم تركه از شورای حل اختلاف
212.            رفع مهر و موم تركه از دادگاه
213.            رفع مهر و موم تركه و تحریر آن از شورای حل اختلاف
214.            مهر و موم تركه و تحریر آن از دادگاه
215.            مهر و موم تركه و تحریر و تقسیم  آن
216.            تقسیم ترکه
217.            رفع مهر و موم تركه و تحریر ماترک از دادگاه ( شورای حل اختلاف)
218.            مهر و موم و تحریر ما ترک از دادگاه (از دادگاه)
219.            قرارداد و تعهدات
220.            الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول با توابع مربوطه
221.            الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
222.            الزام به تحویل مورد معامله
223.            الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت
224.            الزام به تكمیل مورد معامله
225.            الزام به تكمیل مورد معامله با دستور موقت
226.            الزام به تكمیل مورد معامله و اخذ پایان كار و تفكیك و تنظیم سند رسمی انتقال
227.            الزام به تكمیل مورد معامله و اخذ پایان كار و تفكیك و تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع
228.            الزام به تنظیم سند رسمی خانه
229.            الزام به تحویل مورد معامله
230.            الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت
231.            الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه
232.            الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با تحویل مبیع و دستور موقت
233.            الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با تحویل مبیع و فک رهن و دستور موقت
234.            الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با فک رهن
235.            الزام به تنظیم سند رسمی عمومی
236.            ابطال عملیات اجرایی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با صدور دستور توقیف عملیات اجرایی
237.            اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند
238.            اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست صدور تأخیر عملیات اجرایی
239.            اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال
240.            الزام به تنظیم سند رسمی مال منقول
241.            الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل
242.            الزام به تحویل مبیع (اتومبیل) از شورای حل اختلاف
243.            الزام به تحویل مبیع (اتومبیل) از دادگاه
244.            الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل از شورای حل اختلاف
245.            الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل از دادگاه
246.            الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع از شورای حل اختلاف
247.            الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع از دادگاه
248.            الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع با دستور موقت
249.            الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع با فک رهن و دستور موقت
250.            صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال  اتومبیل
251.            صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال اتومبیل با توقیف عین آن
252.            الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن
253.            الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن از شورای حل اختلاف
254.            الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن از دادگاه
255.            الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی از شورای حل اختلاف
256.            الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی از دادگاه
257.            الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی با دستور موقت
258.            الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با پرداخت بدهی معوقه از شورای حل اختلاف
259.            الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با پرداخت بدهی معوقه از دادگاه
260.            عمومی قرارداد و تعهدات
261.            الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی از شورای حل اختلاف
262.            الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی از دادگاه
263.            الزام به انجام تعهد در فك رهن از شورای حل اختلاف
264.            الزام به انجام تعهد در فك رهن از دادگاه
265.            الزام به انجام تعهد در فک رهن از شورای حل اختلاف
266.            الزام به انجام تعهد در فک رهن از دادگاه
267.            الزام به انجام تعهد در مقابل رضایت خواهان از شورای حل اختلاف
268.            الزام به انجام تعهد در مقابل رضایت خواهان از دادگاه
269.            الزام به تحویل مبیع از شورای حل اختلاف
270.            الزام به تحویل مبیع از دادگاه
271.            الزام به تحویل مبیع با قرار تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
272.            الزام به تحویل مبیع با قرار تأمین خواسته از دادگاه
273.            تنفیذ فسخ قرارداد
274.            تنفیذ فسخ قرارداد معامله فضولی و استرداد وجوه
275.            تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد مبیع
276.            تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختی
277.            تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختی با دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چک
278.            تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف ازشرط و استرداد وجوه پرداختی
279.            خلع ید
280.            خلع ید از شورای حل اختلاف
281.            خلع ید از دادگاه
282. خلع ید  و قلع و قمع بنا
283. خلع ید و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
284.            خلع ید و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با دستور موقت
285.            رفع ممانعت از حق
286.            رفع ممانعت از حق از شورای حل اختلاف
287.            رفع ممانعت از حق از دادگاه
288.            رفع ممانعت ازحق و مطالبه خسارت از شورای حل اختلاف
289.            رفع ممانعت ازحق و مطالبه خسارت از دادگاه
290.            رفع مزاحمت
291.            رفع مزاحمت از شورای حل اختلاف
292.            رفع مزاحمت از دادگاه
293.            رفع مزاحمت ومطالبه خسارت از شورای حل اختلاف
294.            رفع مزاحمت ومطالبه خسارت از دادگاه
295.            شناسنامه
296.            ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید
297.            الزام به تغییر نام
298.            الزام به تغییر نام فرزند
299.            توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه
300.            توقیف عملیات اجرائی  و ابطال اجرائیه چک با پرداخت وجه آن
301.            توقیف اموال و تأمین خواسته
302.            تامین خواسته عمومی از شورای حل اختلاف
303.            تامین خواسته عمومی از دادگاه
304.            قرار تامین خواسته (توقیف عین موضوع معامله)
305.            قرار تأمین خواسته (اجاره بها) از شورای حل اختلاف
306.            قرار تأمین خواسته (اجاره بها) از دادگاه
307.            قرار تأمین خواسته مهریه
308.            قرار تأمین خواسته وجه وساطت/ انجام قرارداد/ حق الوكاله از شورای حل اختلاف
309.            قرار تأمین خواسته وجه وساطت/ انجام قرارداد/ حق الوكاله از دادگاه
310.            اعتراض به قرار تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
311.            اعتراض به قرار تأمین خواسته از دادگاه
312.            قرار تأمین خواسته
313.            توقیف اموال و تأمین خواسته با مطالبه وجه مربوطه
314.            استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
315.            استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته از دادگاه
316.            الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
317.            الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تأمین خواسته از دادگاه
318.            فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی با تأمین خواسته
319.            مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
320.            مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تأمین خواسته از دادگاه
321.            مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن از مستأجر با قرار تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
322.            مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن از مستأجر با قرار تأمین خواسته از دادگاه
323.            مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
324.            مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تأمین خواسته از دادگاه
325.            مطالبة وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
326.            مطالبة وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته از دادگاه
327.            مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
328.            مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تأمین خواسته از دادگاه
329.            مطالبه وجه رسید عادی/ فاکتور/قرض الحسنه با قرار تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
330.            مطالبه نفقه ایام زوجیت با قرار تأمین خواسته
331.            مطالبه بهای معامله و قرارداد با قرار تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
332.            مطالبه بهای معامله و قرارداد با قرار تأمین خواسته از دادگاه
333.            مطالبه وجه بهای معامله ملک غیر با تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
334.            مطالبه وجه بهای معامله ملک غیر با تأمین خواسته از دادگاه
335.            مطالبه وجه حق الوكاله/ حق داوری با تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
336.            مطالبه وجه حق الوكاله/ حق داوری با تأمین خواسته از دادگاه
337.            مطالبه حق الوكاله/ حق داوری/ حق الزحمه كارشناسی با تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
338.            مطالبه حق الوكاله/ حق داوری/ حق الزحمه كارشناسی با تأمین خواسته از دادگاه
339.            مطالبه وجه وساطت با تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
340.            مطالبه وجه وساطت با تأمین خواسته از دادگاه
341.            مطالبه وجه چك از صادر کننده با تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
342.            مطالبه وجه چك از صادر کننده با تأمین خواسته از دادگاه
343.            مطالبه وجه چك از صادر کننده و ظهرنویس با تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
344.            مطالبه وجه چك از صادر کننده و ظهرنویس با تأمین خواسته از دادگاه
345.            مطالبه وجه سفته از متعهد با تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
346.            مطالبه وجه سفته از متعهد با تأمین خواسته از دادگاه
347.            مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس با تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
348.            مطالبه وجه سفته  از متعهد و ظهر نویس با تأمین خواسته از دادگاه
349.            مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی با قرار تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
350.            مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی با قرار تأمین خواسته از دادگاه
351.            اعتراض به قرار تأمین خواسته از شورای حل اختلاف
352.            اعتراض به قرار تأمین خواسته از دادگاه
353.            تأمین دلیل
354.            تأمین دلیل اتومبیل
355.            تأمین دلیل خسارات وارده به اتومبیل از شورای حل اختلاف
356.            تأمین دلیل خسارات وارده به اتومبیل از دادگاه
357.            تأمین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده از شورای حل اختلاف
358.            تأمین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده (از دادگاه)
359.            تأمین دلیل خانه و آپارتمان
360.            تأمین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت از شورای حل اختلاف
361.            تأمین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت از دادگاه
362.            تأمین دلیل تغییر در آپارتمان و نماآت از شورای حل اختلاف
363.            تأمین دلیل تغییر در آپارتمان و نماآت از دادگاه
364.            تأمین دلیل خسارات وارده به خانه و آپارتمان از شورای حل اختلاف
365.            تأمین دلیل خسارات وارده به خانه و آپارتمان از دادگاه
366.            دادخواست تأمین دلیل عیوب ملک خریداری شده از شورای حل اختلاف
367.            تأمین دلیل عیوب ملک خریداری شده از دادگاه
368.            تأمین دلیل مالک و مستأجر
369.            تأمین دلیل انتقال به غیر از شورای حل اختلاف
370.            تأمین دلیل انتقال به غیر از دادگاه
371.            تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد از شورای حل اختلاف
372.            تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد از دادگاه
373.            تأمین دلیل تغییر شغل مغازه از شورای حل اختلاف
374.            تأمین دلیل تغییر شغل محل کسب از دادگاه
375.            تأمین دلیل تعدی و تفریط از شورای حل اختلاف
376.            تأمین دلیل تعدی و تفریط از دادگاه
377.            تأمین دلیل تخلیه ملك مورد اجاره از شورای حل اختلاف
378.            تأمین دلیل تخلیه ملك مورد اجاره از دادگاه
379.            تأمین دلیل عمومی
380.            تأمین دلیل عدم تكمیل قرارداد در مورد تعمیرات از شورای حل اختلاف
381.            تأمین دلیل  عدم تكمیل قرارداد در مورد تعمیرات از دادگاه
382.            ابطال وکالتنامه
383.            ابطال وكالت نامه و سند رسمی انتقال
384.            ابطال وكالت نامه با دستور موقت
385.            زمین شهری
386.            اعتراض به نظریه كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
387.            اعتراض به نظریه كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند دولت
388.            اعتراض به نظریه كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند دولت با دستور موقت
389.            تأمین دلیل مالک و مستأجر
 

1. تهديد به قتل

2. نشر اكاذيب

3. ايجاد ممانعت و مزاحمت

4. ايجاد رابطه زوجيت بدون ثبت در دفتر خانه رسمي

5. تدليس در ازدواج

6. تدليس در ازدواج

7. هتك حرمت طرف مقابل نامزدي

8. ايجاد مزاحمت

9. قبولي كفالت توسط كفيل از دادگاه

10. هتك حرمت منازل

11. ايجاد مزاحمت هاي تلفني

12. سوگند (قسم ) دروغ

13. قدرت نمايي

14. افتراء

15. استعمال الفاظ ركيك

16. سقط جنين به سبب ايراد ضرب عمدي توسط شوهر

17. ايجاد مزاحمت براي بانوان

18. هتك حرمت منزل و ورود به عنف توسط شوهر سابق

19. مخفی کردن و ربودن طفل تازه متولد شده

20. آدم ربایی به قصد مطالبه مال

21. سقط جنین به واسه ضربه عمدی

22. توهین و فحاشی نسبت به مأمورین دولت

23. ازدواج دائم بدون ثبت آن

24. سلب آزادی توسط مقامات دولتی

25. بکار گماردن طفل صغیر/غیررشید برای تکدی

26. توهین و فحاشی

27. قوادی

28. زنا به فریب

29. عدم استرداد طفل

30. عقد کردن زن شوهردار

31. ضرب و جرح عمدي غيرقابل قصاص

32. ضرب و جرح معمولی

33. شروع به قتل عمد

34. قتل غيرعمدي به واسطة بي احتياطي عدم رعايت نظامات و مقررات دولتي

35. افتراء و هتک حرمت

36. افتراء

37. آزار و اذیت بدنی جهت اخذ اقرار

38. قذف

39. بازداشت غیر قانونی

40. قتل عمدی

41. فریب در ازدواج

42. بی احتیاطی در رانندگی منجر به قتل غیر عمدی

43. جعل چک های مسافرتی و استفاده از آنها

44. جعل و استفاده از سند مجعول

45. جعل مدارک فارغ التحصیلی و استفاده از آن

46. انتقال مال غیر

47. سوء استفاده از برگ سفید امضا ء

48. تخریب اموال غیر منقول

49. خیانت درامانت

50. رانندگی بدون پروانه و عدم مهارت در رانندگی منجر به قتل غیر عمدی

51. استفاده از پلاک تقلبی و تغییر شماره شاسی

52. تصرف عدوانی

53. کیف زنی

54. ترک نفقه

55. آتش زدن اموال منقول دیگری

56. تغییر و خراشیدن سند رسمی

57. كلاهبرداري

 

 

58. خيانت در امانت

59. صدور چك بلامحل

60. چك بلامحل

61. شکواییه چك از سوي مدير عامل شركت

62. سرقت دسته چك

63. مفقود شدن دسته چك

64. مفقود شدن چك

65. عدم پرداخت وجه چك از سوي بانك

66. قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه

67. ترك انفاق توسط شوهر

68. اخذ نوشته یا سند از غیر رشید به ضرر وی

69. ارتشا ء

70. ارتشا ء عمومی

71. ربا خواری

72. کلاهبرداری

73. معاونت در ارتشاء

74. سوء استفاده علنی از لباسهای رسمی مأموران کشورهای بیگانه

75. جعل و استفاده از سند مجعول

76. شکستن یا محو کردن مهر یا پلمپ

77. مزاحمت و ممانعت از حق

78. خرید مشروبات الکلی

79. اخذ ربا

80. اخذ رشوه توسط کارشناس

81. ورود به منزل بدون اجازه از مقام قضایی

82. توهین به حضرت امام ( ره)

83. شرب خمر

84. سوگند دروغ

85. فروش مشروبات الکلی

86.سوزاندن و تلف نمودن دفاتر و اسناد دولتی

87. امتناع از رسیدگی قانونی و قضایی

88. اهانت به مقدسات اسلامی

89. اهانت به امام خمینی ( ره ) / مقام معظم رهبری

90. استعمال علنی مشروبات الکلی

91. خرید و نگهداری مشروبات الکلی

92. خرید و نگهداری وسایل قماربازی

93. دایر کردن قمارخانه

94. دایر کردن محل برای شرب مشروبات الکلی و دعوت کردن مردم به آن

95. عرضه مشروبات الکلی

96. عرضه وسایل قمار بازی

97. قراردادن تکدی/کلاشی به عنوان پیشة خود

98. سوء استفاده از لباسهای مأمورین

99. خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور

100. خرید و فروش غیر مجاز اموال تاریخی - فرهنگی

101. مرمت/تعمير/تجديد و توسعه ابنيه و تزئينات برخلافِ ضابطة

102. تغيير نحوة استفاده از ابنيه/ و اماكن و محوطه هاي مذهبي/فرهنگي بدون ظابطه

103. سرقت/خريد/اخفايِ اشياء فرهنگي/تاريخي/مذهبي

104. مبادرت بدون مجوز به عملياتي در حريم آثار فرهنگي - تاريخي

105. تخريب مجموعه فرهنگي/تاريخي/مذهبي

106. تجاوز به اراضي ، تپه ها ، اماكن تاريخي ، مذهبي ثبت شده

107. حفاري و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي

108. اخلال در نظم وآسایش عمومی

109. مخفی کردن جسد مقتول باعلم به قتل ازمأمورین

110. قدرت نمائی با چاقو

111. دفن/مخفی کردن جنازه بدون مجوز و رعایت نظامات دولتی

112. فرار از زندان یا ندامتگاه

113. مسامحه و اهمال در دستگيري شخصی که وظیفه دستگیری او را داشته

114. اختفاءو يا تمهيد وسايل فرار متهم

1.    حكم تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره

2.    حکم به تخلیه ید خوانده ( مستأجر) به سبب نیاز شخصی خواهان (موجر)

3.    حكم به رد دعوي خواهان دایر بر تقاضای تخلیه به دلیل نیاز شخصی

4.    نمونه رأی مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط

5.    تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غير

6.    تخلیه به علت انتقال به غير و تغيير شغل با احتساب حق کسب و پیشه

7.    تعدیل اجاره بها

8.    الزام  خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره

9.    الزام خوانده ( موجر ) به انجام تعميرات اساسي

10.  الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفكيك پلاك مورد نظر و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

11.  اجازه معامله به مشمول وظیفه عمومی و امضاء در دفترخانه

12.  رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن

13.  تجويز انتقال منافع مورد اجاره

14.  عدم تعلق سرقفلی به خواهان

15.  فروش مال مشاع

16.  گواهی حصر وراثت

17.  تحریر و تقسیم ترکه متوفی

18.  خلع يد و رفع تصرف نسبت به ملك مدعي

19.  قلع بناي احداثي

20.  رفع مزاحمت بر مبناي نظريه كارشناس

21.  حكم به تمليك

22.  تصحيح نام و ابطال شناسنامه قدیم

23.  ابطال شناسنامه قدیم و اصدار شناسنامه جديد از جهت تاریخ تولد

24.  مطالبه وجه چك برگشتی

25.  مطالبه وجه یک فقره سفته

26.  حكم توقيف شركت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت

27.  جلب ثالث

28.  ورود ثالث

29.  دعوی اعتراض ثالث

30.  دعوي متقابل

31.  قتل عمدی

32.  قتل عمدي

33.  قتل عمدی

34.  خسارت ناشي از تصادف

35.  قتل غير عمدي

36.  قتل شبه عمدی

37.  سقط جنين و شركت در قتل غير عمدي

38.  ايراد ضرب و جرح عمدي

39.  جرایم مطبوعاتی

40.  نشر اكاذيب

41.  كلاهبرداري

42.  خيانت در امانت

43.  تصرف عدوانی

44.  الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زيان مادي و معنوي

45.  ترك انفاق

46.  فريب در ازدواج

47.  طلاق حسب خواسته زوج ( شوهر )

48.  امكان سازش زوجين ( طلاق توافقی )

49.  حكم براي طلاق خارجی

50.  تنفيذ طلاق نامه عادي

51.  نفقه و پرداخت تمام مهريه

52.  الزام خوانده ( زوج) به استرداد اجناس جهيزيه

53.  منع زوجه از اشتغال به کار

54.  اجرت المثل ایام زناشویی

55.  اجازه ازدواج یه دوشیزه به لحاظ مضایقه پدر از دادن اجازه

 

 

1.    درخواست استرداد دعوي از دادگاه (سقوط دعوي )

2.    درخواست اخذ مجوز (اجازه مخصوص ) صدور دستور موقت

3.    دستوراخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت

4.    درخواست صدور قرار قبولي و اجراي حكم دادگاه خارجي

5.    درخواست مراجعه به محل و تخليه و تحويل عين مستاجر از طرف موجر

6.    درخواست تقاضاي صدور اجرائيه

7.    درخواست صدور اجراييه در خصوص تنظيم سند رسمي انتقال

8.    درخواست صدور اجراييه براي تخليه ملك مورد اجاره

9.    درخواست صدور اجراييه در خصوص تغيير نام كوچك

10.  درخواست صدور اجراييه جهت پرداخت وجه چك

11.  درخواست انتشار آگهي مزايده

12.  درخواست ابلاغ آگهي مزايده

13.  درخواست دادورز اجراي احكام از سرپرست مجتمع جهت معرفي نماينده براي مراسم مزايده

14.  درخواست دايره نيابت از سرپرست مجتمع جهت معرفي نماينده براي مراسم مزايده

15.  درخواست در خصوص تحويل اموال از اجراي احكام مدني

16.  درخواست توقيف طلب نزد شخص ثالث

17.  درخواست عسر و حرج از طرف محكوم عليه (مستاجر )

18.  درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي

19.  درخواست قبولي كفالت توسط كفيل از دادگاه

20.  درخواست قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه

21.  جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل

22.  درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طريق مراجع قضايي

23.  نمونه درخواست واخواهي از راي غيابي

24.  درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور

25.  درخواست بازداشت پلاك ثبتي مديون از طريق اجراي اسناد رسمي

26.  درخواست بازداشت تلفن مديون از سوي طلبكار

27.  درخواست بازداشت تلفن مديون از طريق اجراي اسناد رسمي

28.  درخواست بازداشت اموال (اثاثيه منزل يا مغازه يا كارگاه و غيره ) از طريق اجراي اسناد رسمي

29.  بازداشت وجه نزد شخص ثالث (موجر و ...)از طريق اجراي اسناد رسمي

30.  درخواست مطالبه اجور از طريق دفتر خانه 

31.  درخواست صدور اجراييه جهت وصول اجور و تخليه از طريق دفتر خانه

32.  درخواست كسر حقوق بدهكار از طريق اجراي اسناد رسمي

33.  درخواست ممنوع الخروجي از طريق اجراي اسناد رسمي

34.  درخواست منع خروج بدهكار از كشور با توجه به پرونده اجرايي از اداره گذرنامه

35.  تقاضاي ثبت ملك  

36.  درخواست آگهي تحديد حدود اختصاصي

37.  درخواست اصلاح حدود طبق ماده 149 قانون ثبت  

38.  درخواست صدور سند مالكيت 

39.  درخواست صدور سند مالكيت المثني به لحاظ مفقودي 

40.  درخواست صدور سند تجميعي

41.  درخواست افراز املاك مشاع

42.  درخواست صدور سند مالكيت بر اساس تنظيم تقسيم نامه

43.  درخواست صدور سند مالكيت جديد براي وراث  

44.  درخواست اصلاح حد به كوچه

45.  درخواست اجراي ماده 45 آيين نامه قانون ثبت

46.  درخواست نصب مجدد سرب پلمپ سند مالكيت

47.  درخواست تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد

48.  درخواست اخذ نقشه ثبتي

49.  درخواست تعويض سند غير قابل استفاده (سوخته - فرسوده - آب ريختگي )

50.  درخواست سند مالكيت متمم الصاقي

51.  درخواست صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي در خصوص چك بلامحل  

52.  درخواست وصول مهريه (اجراييه ثبت اسناد )  

53.  درخواست اعلام حضور خريدار در دفتر خانه 

54.  درخواست از سردفتر جهت ثبت حضور در دفتر خانه

55.  درخواست اعلام حضور فروشنده در دفتر خانه

1.    تقاضای بازگشت به منزل و تمكین از سوی زوجه 

2.    اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

3.    اعلام مراتب ذیل راجع به تعهد بیع  

4.    اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفترخانه

5.    دعوت فروشنده و انتقال رسمی مورد معامله

6.    دعوت فروشنده و انتقال رسمی مورد معامله (2)

7.    تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر خانه

8.    دعوت فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی

9.    پرداخت اجاره بهاء و اجرت المثل مورد اجاره

10.  انجام تعهد در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظیم سند رسمی

11.  تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام   

12.  تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی

13.  منع انتقال دو دانگ از پلاك ثبتی

14.  منع ادامه عملیات ساختمان و انجام آن طبق قرارداد

15.  مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخیر تادیه 

16.  مطالبه وجه چك حقوقی متعلق به شركت

17.  انحلال شركت      

18.  وجه چك بلا محل و خسارت وارده   

19.  مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب

20.  فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در مراجعه به دفترخانه

21.  خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف

22.  قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف

23.  تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

24.  تنظیم سند رسمی انتقال بهای كسری های پاركینگ 

25.  تخلیه یك باب منزل مسكونی به علت انقضاءمدت پرداخت اجاره

26.  تخلیه یك باب مغازه به علت نیاز شخصی

27.  تخلیه یك باب مغازه به جهت تغییر شغل  

28.  تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

29.  دعوت فروشنده به دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال

30.  مطالبه دین

31.  دعوت به تمکین

 

32.  تعیین تکلیف

33.  مطالبه نفقه

34.  مطالبه اجاره بها

35.  دعوت به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی

36.  اعلام فسخ معامله

37.  اعلام فسخ معامله به لحاظ خیار غبن

38.  مطالبه ثمن معامله

39.  تخلیه ملک مورد اجاره

40.  تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهای پارکینگ

41.  منع ادامه عملیات ساختمانی و انجام آن طبق قرارداد

42.  انتقال حقوق اعیانی

43.  تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید

44.  تعمیرات اساسی مورد اجاره

45.  ثبت اختراعات و ابتکارات

46.  تخلیه مغازه به علت تغییر شغل

47.  مطالبه وجه چک از صادر کننده چک و ظهرنویس

48.  مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه

49.  تخلیه مغازه به علت تعدی و تفریط

50.  خلع ید

51.  تحویل مورد معامله

52.  طلاق به علت سوء رفتار یا سوء معاشرت زن

53.  فسخ نکاح به لحاظ بیماری صرع زوجه

54.  پرداخت نفقه

55.  استرداد هدایای داده شده در دوران نامزدی

56.  اختیار کردن همسر دوم به لحاظ عدم تمکین زن از شوهر

57.  اختیار کردن همسر دوم به لحاظ ترک زن از زندگی خانوادگی

58.  مطالبه خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی

59.  فسخ نکاح به لحاظ ابتلاء زوج به بیماری جذام

60.  تمکین زوجه

61.  تقسیم ماترک

62.  فسخ قرارداد مساقات

دفتر مرکزی:

نمایندگی فروش نرم افزار

مشهد – خیابان سناباد- نبش سناباد 62- پلاک 864- طبقه 3- واحد5

تهران- ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب – پلاک 15- فروشگاه گلزار

شماره تماس شرکت: 05138433160- 05138442914- 05138436043

شماره تماس فروشگاه گلزار: 02166465869

تلفن همراه : 09354776006

فکس : 38433159(051)کلیه حقوق این سایت برای توسکا محفوظ است

Copyright © 2014. All Rights Reserved