چهارشنبه, 02 مهر 1399
درخواست نمایندگی فروش نرم افزار

 1. نام موسسه (*)
  Invalid Input
  نام شرکت یا موسسه ای که در خواست نمایندگی فروش نرم افزار را دارد.
 2. نام و نام خانوادگی(*)
  Invalid Input
 3. شماره تماس(*)
  Invalid Input
 4. تلفن همراه
  Invalid Input
 5. آدرس ایمیل(*)
  Invalid Input
 6. کد ملی(*)
  Invalid Input
 7. زمینه فعالیت
  Invalid Input
 8. سایر نمایندگی ها
  Invalid Input
 9. پیش بینی تعداد فروش در ماه(*)
  Invalid Input
 10. تعداد نیروی انسانی
  Invalid Input
 11. توضیحات
  Invalid Input
 12. آدرس(*)
  Invalid Input
 13. آدرس وب سایت
  Invalid Input
 14. مشخصات دفتر کار( زیر بنا ، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری)
  Invalid Input
 15. محدوده فعالیت مورد نظر(استان / شهر)
  Invalid Input
 16. درخواست نمایندگی انحصاری
  Invalid Input
 17. آپلود فایل
  Invalid Input
 18. آپلود فایل
  Invalid Input