چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

اصلاح آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی

منتشر شده در یکشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۳۰ به پیشنهاد هیأت امنای صندوق توسعه ملی و به استناد اصل یکصدوسی‌ وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۱۵۵/ت۴۷۲۴۴هـ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ ماده (۳۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 ماده۳۹ـ هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی مصوب صندوق در قالب قراردادهایی است که به تأیید رئیس هیأت عامل می‌رسد. به‌کارگیری نیروی انسانی در صندوق مبتنی بر نیاز سازمانی و برنامه‌های مصوب هیأت عامل است که با توجه به اصل شایستگی، برابری و عدالت در جذب و شرایط صندوق براساس دستورالعمل مصوب رئیس هیأت عامل انجام می‌شود.

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۴۳) اضافه می‌شود:

تبصره۳ـ جداول و مقررات ناظر بر حقوق و مزایای ثابت (مزد پایه یا مزد رتبه)، مزد سنوات، فوق‌العاده‌ها (مزد شغل، جذب، سختی شرایط کار)، تسهیلات رفاهی (حق اولاد، مسکن، خواروبار، یارانه غذا، ایاب و ذهاب) و سایر مزایای غیرمستمر رئیس کل، قائم‌مقام و اعضای هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به رئیس هیأت عامل، قائم‌مقام و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی تسری داده می‌شود.

معاون اول رئیس‌ جمهور ـ اسحاق جهانگیری