چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای غلامرضا شریعتی به عنوان استاندار خوزستان منتشر شده در یکشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۳۰ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

آقای غلامرضا شریعتی به عنوان استاندار خوزستان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری