یکشنبه, 15 تیر 1399

 

قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه  منتشرشده درچهارشنبه،۷ بهمن ۱۳۹۴

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۱ اضافه و شماره تبصره (۲) فعلی اصلاح می‌شود:

تبصره۲ـ از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، منظور از عبارت «سند دولتی ( Public document )» در این کنوانسیون، سند رسمی است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی