یکشنبه, 15 تیر 1399

 

قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌ یافته

منتشر شده درپنج‌شنبه،۷ آبان ۱۳۹۴

ماده واحده ـ در متن ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۳ عبارت «و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی» بعد از عبارت «درآمد شهرداری‌ها»

و عبارت «شهری، روستایی و حسب مورد عشایری» بعد از عبارت «طرح ها و پروژه‌های» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه و مؤسسات دولتی و شرکت های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به دستگاه های اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به استثنای مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، امور میراث فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و طرح های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یک هزار و سی صد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی