چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگیو مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۹

منتشر شده در 12 تیر99

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد:

از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۹ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده است، به‌ترتیب برای دریافت­کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است به میزان بیست و شش درصد (۲۶%) و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان پانزده درصد (۱۵%) مستمری آنان در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به علاوه مبلغ ثابت یک میلیون و ششصد و شصت هزار و یکصد و چهل (۱۴۰ر۶۶۰ر۱) ریال افزایش می‌یابد.

 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری