چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بندر چابهار
منتشر شده در 4 تیر99

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۸۰۵۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 

در جدول پیوست شماره (۱) تصمیم‌نامه شماره ۴۴۴۹۲/۸۵۷۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بندر چابهار از ده درصد (۱۰ %) به بیست و پنج درصد (۲۵ %) افزایش می‌یابد.

 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری