چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

 

اصلاح تعرفه صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان

 

منتشر شده در 4 تیر99

 

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مواد (۶۴) و (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد:

 

در تصویب­نامه شماره ۲۰۹۰۱/ت۲۶۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۹ موضوع تعرفه صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان، عبارت "مبلغ پنجاه و پنج هزار (۰۰۰ر۵۵) ریال" به عبارت "مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال" و عبارت "مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار (۰۰۰ر۱۶۵) ریال" به عبارت "مبلغ دو میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال" اصلاح می­­شود.

 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری