یکشنبه, 15 تیر 1399

 

 

اصلاح تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳) آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات

 

منتشر شده در 4 تیر99

 

سازمان برنامه و بودجه کشور

 

تبصره۱ـ شرکت  های وابسته به دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ، نهادهای نظامی و انتظامی، تعاونی‌های کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیر مجموعه آنها به عنوان پیمانکار، تأمین کننده یا مشاور مجاز به شرکت در مناقصه­های محدود نیستند. منظور از شرکت‌های وابسته، شرکتی است که بیش از (۵۰%) درصد سهام آنها متعلق به مناقصه‌گران فوق­الذکر باشد.

 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری