یکشنبه, 19 مرداد 1399

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین محورها و مؤلفه­های شاخص­های خانواده در (۱۰) محور و (۴۵) مؤلفهمعاونت رییس­ جمهور در امور زنان و خانواده

منتشر شده در 23 اردیبهشت 99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۸۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲ معاونت رییس­ جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳) آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه شماره ۹۰/۷۰۵۶/دش مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد:

۱ـ محورها و مؤلفه­های شاخص­های خانواده در (۱۰) محور و (۴۵) مؤلفه به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شود.

۲ـ دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده، کارگروهی مرکب از دستگاه­های موضوع سیاست­های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تشکیل دهد تا شاخص­های اختصاصی ذیل مؤلفه­های جدول مذکور را تدوین و ابلاغ کند و همچنین با همکاری مرکز آمار ایران شناسنامه شاخص­ها را نیز تدوین و ابلاغ ‌کند.

۳ـ دستگاه­های اجرایی موظفند اعتبارات لازم برای اجرای این تصویب‌نامه را در قالب بودجه سنواتی خود پیش­بینی کنند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری