چهارشنبه, 20 فروردين 1399

 

قانون توسعه  محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

منتشر شده در 29 بهمن 1398

ماده واحده ـ محدوده ای به مساحت (۶۷۸۷۱) هکتار به شرح نقشه پیوست، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار الحاق می شود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک فقره نقشه پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم دی  ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

توجه

(در روزنامه ی رسمی هنوز  نقشه پیوست منتشر نشده است)