چهارشنبه, 07 اسفند 1398

 

اصلاح بند (۳) تصویب­نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۳۸۷۱۷/۳۵۱۵۷مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 در بند (۳) تصویب­ نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ عبارت «و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان­ ها» حذف و متن زیر به عنوان تبصره به بند مذکور اضافه می­ شود:

تبصره ـ حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۸ براساس ضریب ریالی (۲۰۰۰) طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین­ نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب­ نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ محاسبه و پرداخت می ­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری