چهارشنبه, 07 اسفند 1398

 

اصلاح ماده (۵) آیین ­نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۴۲۰۹۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

در ماده (۵) آیین­ نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب­ نامه شماره۲۴۱۸۲/ت۴۲۴۲۸ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ و اصلاحات بعدی آن، عبارت «و ­خانه­ های سازمانی فرودگاه­ ها و خانه­ های سازمانی واقع در ایستگاه­ های ارتباطی، کمک ناوبری و رادیویی هواپیمایی کشوری» پس از عبارت «محوطه سدها و نیروگاه­ ها» اضافه می­ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری