چهارشنبه, 07 اسفند 1398

 

اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین‏ نامه تشکل‏ های مردم‏ نهاد

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۹۷/۴۱۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای عالی استان‏ها و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

عبارت «نماینده منتخب شورای عالی استان‏ ها به‏ عنوان عضو ناظر (بدون حق رای) در شورا حضور می‏ یابد.» به انتهای مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین ‏نامه تشکل‏ های مردم‏ نهاد موضوع تصویب‏ نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ اضافه می‏ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری