یکشنبه, 15 تیر 1399

 

اصلاح تصویب­ نامه شماره ۳۷۱۶۹/ت۵۵۷۱۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

نظر به اینکه در تصویب ­نامه شماره ۳۷۱۶۹/ت۵۵۷۱۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱، واژه «عبارت­ های» به صورت واژه «عبارت» تحریر شده است و عبارت ­های «نماینده منتخب شورای اسلامی استان به ‏عنوان عضو ناظر (بدون حق رای) در شورا حضور می ‏یابد.» و «نماینده منتخب شورای اسلامی شهرستان به‏ عنوان عضو ناظر (بدون حق رای) در شورا حضور می‏ یابد .» به‌ترتیب  قبل از عبارت «به انتهای» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­ شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی