یکشنبه, 04 اسفند 1398

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۲۷ خرداد ۱۳۹۸

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ کارورز: شخص حقیقی دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی دانشگاهی که در زمان ثبت‌نام کمتر از (۳۵) سال تمام سن داشته باشد و در چهارچوب این آیین‌نامه جذب شود.

 ب ـ کارگاه­: کارگاه­ های خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (۴) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ و بند (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ .

پ ـ کارفرمایان و کارآفرینان: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ماده (۳) قانون کار و بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی تعریف شده و اداره کارگاه را برعهده دارند.

ت ـ کارورزی: دوره زمانی حداکثر دو ساله که طی آن کارورز به کسب تجربه و فراگیری مهارت یا ارتقای آن در کارگاه مشغول است.

ث ـ معافیت: معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرما موضوع تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی.

ماده۲ـ مراحل ثبت‌نام و معرفی کارورز به شرح زیر است:

الف ـ ثبت‌نام کارورز در سامانه کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ب ـ تأیید شرایط کارورز از سوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت معرفی به کارگاه.

پ ـ اعلام نیاز کارفرمایان و کارآفرینان متقاضی به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جذب کارورز از بین نیروهای کار ثبت‌نام‌شده در سامانه کارورزی.

تبصره ـ چنانچه متقاضی کارورزی در طول دو سال قبل از ثبت‌نام دارای سوابق بیمه‌ای به مدت سه ماه یا بیشتر بوده یا در شغلی که بابت آن طی دوره کارورزی جذب کارگاه می‌شود، سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد، مشمول این آیین‌نامه نخواهد بود.

ماده۳ـ زمینه­ های کاری اولویت­دار موضوع این آیین‌نامه، همان موارد پیش‌بینی‌شده در برنامه ­های اشتغال کشور ابلاغی از سوی شورای عالی اشتغال (سازمان برنامه و بودجه کشور) است و هرگونه تغییر در آنها به صورت سالانه با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۴ـ کارفرمایان و کارآفرینان پس از اعلام نیاز و جذب کارورز، با حفظ سطح  اشتغال ( نیروی کار موجود) در کارگاه، به استثنای بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی در چهارچوب این آیین­نامه از معافیت برخوردار خواهند شد.

ماده۵ ـ اعمال معافیت بابت کارورز حداکثر به مدت دو سال از تاریخ شروع به‌کارورزی منوط به ارسال فهرست بیمه و پرداخت حق بیمه سهم کارورز خواهد بود.

تبصره ـ دوره کارورزی به منزله رابطه استخدامی نیست و فرد در حین دوره یادشده یا پایان آن، مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهد بود.

ماده۶ ـ در صورت جابه‌جایی کارورز و جایگزینی افراد دیگر، مدت زمان معافیت به ازای فرد جایگزین با احتساب مدت معافیت بابت کارورز قبلی مجموعاً نباید از سقف دو سال تجاوز کند.

ماده۷ـ استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه برای هر کارورز نزد کارفرمایان و کارآفرینان واحد یا متعدد، مجموعاً دو سال است و به سطح اشتغال کارگاه ( نیروی کار موجود) اضافه می‌شود.

ماده۸ ـ مبنای تعیین تعداد کارورز در کارگاه به شرح زیر است:

الف ـ در کارگاه‌های دایر دارای فهرست بیمه و بازرسی تأمین اجتماعی، بر اساس میانگین تعداد بیمه‌شدگان (۱۲) ماه گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی.

ب ـ در کارگاه‌های تازه‌تأسیس که در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه ایجاد می‌شوند، بر اساس تعداد کارکنان مندرج در فهرست ارسالی کارفرما و کارآفرین به سازمان تأمین اجتماعی پس از حداقل سه ماه فعالیت یا بازرسی انجام‌شده توسط سازمان مذکور.

تبصره۱ـ در صورت وجود مغایرت بین فهرست ارسالی کارفرما و نتیجه بازرسی تأمین اجتماعی، نظر بازرسی معیار عمل قرار می­گیرد.

تبصره۲ـ سقف بهره­مندی هرکارگاه برای استفاده از کارورز، معادل حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) نیروی کار موجود است.

ماده۹ـ در صورتی‌که به هر طریقی محرز شود کارورز معرفی‌شده در کارگاه شاغل نیست یا بدون رعایت شرایط این آیین‌نامه مشغول به کار شده است، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مکلفند طبق قوانین و مقررات مربوط اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

ماده۱۰ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در سطوح استانی و ملی، گزارش سه ماهه میزان معافیت و تعداد کارورزان مشمول معافیت را جهت نظارت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کند تا پس از تأیید به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.

ماده۱۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه، اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند تا در لوایح بودجه سنواتی پیش­بینی و اعتبارات مربوط در سقف بودجه مصوب به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری