اصلاح ماده (۳) آیین ­نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

منتشر شده در دوشنبه،۲۷ خرداد ۱۳۹۸

هیأت­ وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱۹ به پیشنهاد شماره ۴۰۰/۸۲۰/۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات­ رسانی به‌ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد

به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

ماده (۳) آیین­ نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب ­نامه­ شماره ۷۸۲۶۶/ت۵۳۲۸۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۳ـ سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۸ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد و سی صد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۱) ریال، مراکز استان‏ ها یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال، سایر شهرها هشت صد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۸۵۰) ریال و روستاها پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال تعیین می‏ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری