یکشنبه, 15 تیر 1399

 

رأی شماره ۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اصلاح رأی شماره ۶۰۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۸

بر مبنای مواد ۲، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص حقوقی دیگر اعم از حقیقی و حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیردولتی) و خصوصی بوده

، بنابراین قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رأی شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت «کارکنان دولت» به «حقوق‌بگیران» اصلاح می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی