رأی شماره ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

نظر به اینکه مستفاد از بندهای (ح)، (ط) و (ی)قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تحصیل در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی رایگان است و با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۴ قانون تنظیم

بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴و ماده۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳، دریافت وجه توسط دستگاه های اجرایی نیاز به حکم یا جواز قانونگذار دارد و با توجه به مفاد رأی شماره ۱۷۳ـ ۲ /۳/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه  مهمانی و انتقال دانشجویان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که متضمن جواز اخذ شهریه از دانشجویان مهمان دوره روزانه است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی