شنبه, 17 خرداد 1399

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰

منتشر شده در  یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

نظر به اینکه در تبصره الحاقی به بند (ث) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ عبارت‌های «آن بخش از»

و «یا از حسابرسی ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک‌های عامل متأثر نمی‌شوند نظیر» به اشتباه تحریر شده است و عبارت «در ارتباط با» به صورت عبارت «که از طریق بانک‌های عامل ایجاد نشده است نظیر» تحریر شده و عبارت «تعهدات قطعی» بعد از واژه «اطلاعات» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی