شنبه, 17 خرداد 1399

 

اصلاح ماده (۴۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

نظر به اینکـه در ماده (۴۵) ضوابط اجـرایی قانون بودجـه سـال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۲/ت۵۶۴۶۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ عبارت «کمیسیون توسعه دولت الکترونیک» به صورت عبارت «کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی