یکشنبه, 18 خرداد 1399

 

 قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۱۳ خرداد ۱۳۹۸

ماده‌واحده ـ جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 ۱ـ به شبکه ایستگاه های شتاب‌نگاری کشور در طی برنامه ششم توسعه، ضمن نوسازی دستگاه های موجود، حداقل هزار ایستگاه جدید اضافه می‌شود. شبکه لرزه‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله نیز به حداقل چهارصد دستگاه افزایش می‌یابد. اولویت در توسعه این شبکه‌ها با مناطق زلزله‌‌خیز با خطر نسبی بالا و همچنین پهنه‌های جمعیتی با تراکم بالا است. مدیریت یک پارچه و متمرکز شبکه شتاب‌نگاری توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) انجام می‌گیرد. در ضمن ظرفیت شبکه شتاب‌نگاری باید در قطع و وصل شریان‌های حیاتی (گاز و برق) در هنگام بروز زلزله به کار گرفته شود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه ششم، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت پهنه و حریم گسل‌های شهری را مطالعه و شناسایی نماید . همچنین در این شهرها و در نقشه‌های طرح تفصیلی بر اساس مطالعات پهنه‌بندی لرزه‌ای و پهنه و حریم گسل ها محل احداث ساختمان‌های با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ می‌شود.

اعتبار مورد نیاز این بند از محل اعتبارات بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ و مطابق ترتیبات بند مذکور تأمین می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز ‌دو‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سی صد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی