یکشنبه, 19 مرداد 1399

 

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مــورخ ۱۳۹۸/۱/۵ موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ ناظر  به‌معرفی مشمولین واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات بانکی»

، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یک صد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس بند «خ» ماده(۳۳) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ دولت مکلف به «امهال اصل وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به مدت سه سال» می باشد. از این رو بند«۱» مصوبه که امر مذکور را منوط به «درخواست متقاضی» کرده و مدت امهال را نیز به جای «سه سال»، «حداکثر سه سال» مقرر نموده است، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی