شنبه, 17 خرداد 1399

 

اصلاح تصویب­ نامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

منتشر شده در یکشنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۴ به پیشنهاد شماره ۳۸۴۲۴/۷۲۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب­ نامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵، عبارت «و تأیید بانک یادشده» بعد از عبارت «اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» اضافه می­ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری