تصویب‌نامه در خصوص افزایش مستمری ­های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی

منتشر شده در شنبه،۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۱ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد:

 ۱ـ از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ کلیه مستمری­ های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۷ برقرار شده­اند، براساس مصوبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شورای­ عالی کار، برای دریافت­ کنندگان حداقل مستمری به‌مبلغ پانزده میلیون و یک صد و شصت و هشت هزار و هشت صد و ده  (۸۱۰ر۱۶۸ر۱۵) ریال، به میزان سی و شش و نیم درصد (۳۶/۵%) و برای سایر سطوح به میزان سیزده درصد (۱۳%) مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ به‌علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و شش صد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد (۴۷۰ر۶۱۱ر۲) ریال افزایش می­یابد.

۲ـ افزایش مستمری سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، تا حداقل مستمری، به میزان سی و شش و نیم درصد (۳۶/۵%) و مستمری­ های بیش از حداقل، همانند سایر سطوح و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری