اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

منتشر شده در دوشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۳۸۵۱۶/۱۶۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۵۹۰۰۳/ت۵۵۴۵۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ به شرح زیر اصلاح می‌­شود:

تبصره۱ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طبق تبصره (۳) ماده (۶) قانون به‌دعوت رییس شورا در جلسات شورا حضور می‏یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری