اصلاح ماده (۴) آیین ­نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب­ها

منتشر شده در دوشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۳۸۴۱۴/۳۹۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۴) آیین­ نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب­ها موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۵۷۴۰۸/ت۵۵۰۹۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷، واژه «ستاد» به واژه «سازمان» اصلاح  می­ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری