تصویب‌نامه در خصوص پرداخت هزینه‌های روادید اتباع عراقی در سفر به ایران

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد وزارت امورخارجه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت امورخارجه مجاز است اتباع عراقی را در سفر به ایران از پرداخت هزینه‌های روادید به شرط عمل متقابل معاف کند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری