اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­ های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تصویب کرد:

تصویب­ نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ به شرح زیر اصلاح می­ شود:

۱ـ در بند (۲) عبارت «در صورت درخواست متقاضی تا حداکثر» جایگزین عبارت «به مدت» می ­شود.

۲ـ متن زیر جایگزین بند (۴) تصویب­ نامه یادشده می ­شود:

۴ـ بارمالی ناشی از بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات موضوع این تصویب­ نامه با تأیید آمار مشمولین بهره ­مندی از امهال تسهیلات توسط کارگروه موضوع بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه حداکثر به میزان سی‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.

۳ـ متن زیر به عنوان بند (۶) به تصویب ­نامه یادشده الحاق و بند (۶) قبلی به عنوان بند (۷) تلقی می­ شود:

۶ ـ تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره­ شده، مشمول این تصویب­ نامه نخواهد بود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری