آیین ­نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی  ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

 ب ـ استقرار: تأسیس، راه ­اندازی و تغییر محل مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در فضای مناسب و مورد نیاز مناطق و محلات مختلف منطبق با طرح تفصیلی و هماهنگی با شهرداری محل و طبق ضوابط فنی و ایمنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

پ ـ محلات: مجموعه ساختمان ­های مسکونی و خدماتی که از لحاظ بافت اجتماعی، ساکنانش خود را اهل آن می­دانند و دارای محدوده معین است. حدود محلات شهر تابع تقسیمات شهرداری است.

ت ـ مناطق: محدوده­هایی که در شهرهای بزرگ از به­ هم پیوستن چند محله، تشکیل می­ شود و همچنین روستاهای موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

ث ـ شورای سیاست ­گذاری: شورای سیاست ­گذاری، برنامه­ریزی و نظارت مرکزی موضوع ماده (۳) قانون.

ج ـ شورای نظارت: حسب مورد شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه موضوع
ماده (۳) قانون.

چ ـ مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی که آموزش ­های رسمی را از دوره پیش ­دبستان تا پایان دوره متوسطه به صورت حضوری، نیمه­ حضوری و غیرحضوری ارایه می­کند و ماهیت غیرتجاری دارد.

ح ـ مؤسس: شخص حقیقی یا حقوقی که پس از طی مراحل قانونی، اجازه تأسیس مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی را دریافت می­ کند.

خ ـ مرکز آموزشی: واحدی که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی یا کسب مهارت­ های فنی و حرفه­ ای بدون ارایه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می­کند و ماهیت غیرتجاری دارد، از قبیل آموزشگاه­ علمی آزاد، آموزشگاه­ زبان خارجی، آموزشگاه­ فنی و حرفه­ ای، کار و دانش و آموزشگاه­ اختلالات یادگیری، پژوهش­سرا دانش ­آموزی، مرکز آزمون و مرکز مطالعه.

د ـ مرکز پرورشی: واحدی که در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تأسیس و اداره می­شود و ماهیت غیرتجاری دارد، از قبیل کانون فرهنگی، تربیتی و ورزشی، اردوگاه دانش ­آموزی و مرکز مشاوره.

تبصره ـ تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جهت آموزش افراد زیر بیست سال و مراکز آموزش  (به استناد مصوبه (۴۲۲) شورای­ عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۶ /۴ /۱۳۷۷ و مصوبه جلسه (۶۹۹) شورای­ عالی آموزش و پرورش ـ مصوب ۱۳۸۲ـ )، وزارت آموزش و پرورش و مرجع صدور مجوز فعالیت ­های آموزشی آزاد در قالب دوره ­های فراگیری مهارت­ های آموزشی شغلی به‌استناد ماده (۵) مصوبه (۴۸۳) شورای­ عالی انقلاب فرهنگی و ماده (۱۱۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ و اصلاحات بعدی آن، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.

ماده۲ـ تشخیص نیاز هر محله یا منطقه به مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و صدور مجوز استقرار آنها، به پیشنهاد شورای نظارت شهرستان یا منطقه و تأیید نهایی آن با شورای نظارت استان است.

تبصره۱ـ در صورت اعتراض مؤسسان در این خصوص، موضوع در شورای نظارت بالاتر قابل طرح و رسیدگی است.

تبصره۲ـ شعاع دسترسی و حد فاصل مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با یکدیگر و با مدارس دولتی، براساس دوره­ های تحصیلی و جنسیت دانش­آموزان و سایر موارد مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای سیاست ­گذاری تهیه و تصویب و به تأیید وزیر آموزش و پرورش می­رسد.

ماده۳ـ استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در معابر و بن­بست­ های با عرض کمتر از هشت متر و در بن­بست­­های با طول بیش از سی متر ممنوع است.

ماده۴ـ استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در فضاهای (عرصه و اعیان) دارای هر نوع کاربری اعم از مسکونی و غیرمسکونی با رعایت بند (ب) ماده (۱) این آیین ­نامه صورت می‌گیرد.

ماده۵ ـ اماکن (عرصه و  اعیان) در اختیار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در ساعات آموزشی باید صرفاً جهت استفاده دانش ­آموزان مدارس یا ثبت­نام شدگان مراکز و مطابق با مجوز اخذ شده مورد بهره ­برداری قرار گیرد.

ماده۶ ـ بررسی جوانب فنی و ایمنی ساختمان و تأیید استحکام بنا و احداث مدارس غیردولتی با رعایت ضوابط طراحی فضاهای آموزشی (برنامه ­ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه) موضوع بخشنامه شماره ۹۵/۵۷۶۷۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب مقررات ملی ساختمان برعهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع است.

 ماده۷ـ تهیه نقشه­ های مورد نیاز مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی جهت احداث یا تکمیل اعم از معماری، محاسبات، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بر عهده مؤسسان و تأیید و نظارت و انطباق آنها با نقشه­ های ارایه­شده همانند مدارس دولتی با رعایت ضوابط شهرسازی و مصوبات شورای ­عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده ادارات کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس است. این نقشه­ ها مبنای صدور مجوز احداث بنا براساس قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی توسط شهرداری­ های کشور با رعایت ماده (۱۹) قانون خواهد بود.

 ماده۸ ـ استقرار همزمان مدارس با دوره ­های تحصیلی مختلف در یک ساختمان با درب ورودی، حیاط، راهرو و سرویس بهداشتی مشترک ممنوع است.

 تبصره۱ـ تشکیل دوره پیش­ دبستانی به عنوان ضمیمه صرفاً در مدارس غیردولتی دوره ابتدایی مجاز است و تشکیل پایه یا دوره تحصیلی ضمیمه در سایر دوره ­های تحصیلی مجاز نیست.

 تبصره۲ـ راه­اندازی مرکز آموزشی توسط مؤسسان مراکز در نوبت خالی مدارس غیردولتی در صورت همسان بودن جنسیت ثبت­نام­ شدگان، با اخذ مجوز از شورای نظارت (حسب مورد) مجاز است.

 ماده۹ـ برگزاری کلاس ­های تقویتی، تجدیدی، آمادگی کنکور و زبان­ های خارجی با دریافت وجه یا شهریه (به جز فعالیت­ های فوق­برنامه که براساس مقررات در مدارس دولتی و صرفاً برای دانش­آموزان همان مدرسه انجام می­ شود) در نوبت خالی مدارس دولتی صرفاً با اخذ مجوز از شورای نظارت (حسب مورد) و با اخذ هزینه در چهارچوب ضوابط و مقررات برای مؤسسین مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مجاز است.

 ماده۱۰ـ استقرار آموزشگاه زبان خارجی و آموزشگاه علمی آزاد در یک فضای مشترک در دوره تحصیلی و جنسیت همسان به شرط تفکیک روزها یا نوبت صبح و عصر مجاز است.

 ماده۱۱ـ اعتبار تأییدیه­ های اخذ شده موضوع ماده (۶) این آیین­ نامه، برای بناهای استیجاری چهار سال، بناهای خریداری­ شده شش سال و بناهای احداثی ده سال است. ادامه فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی منوط به دریافت تأییدیه مجدد از ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است.

 تبصره ـ در موارد فوق چنان چه حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و طوفان رخ دهد، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و ادارات تابع، ملزم به بررسی مجدد در صدور تأییدیه استحکام بنا هستند.

 ماده۱۲ـ مؤسسانی که قبل از ابلاغ این آیین­ نامه نسبت به تأسیس و راه­ اندازی مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اقدام کرده­اند، مکلفند ظرف سه سال از تاریخ لازم­ الاجرا شدن این آیین ­نامه، شرایط استحکام بنای مدرسه یا مرکز خود را با ضوابط این آیین ­نامه منطبق کنند. در غیراین صورت شورای نظارت استان در خصوص ادامه فعالیت آنها تصمیم ­گیری خواهد کرد.

 ماده۱۳ـ از تاریخ لازم­ الاجرا شدن این آیین­ نامه، آیین­ نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف موضوع تصمیم­ نامه شماره۴۲۸۱۳/۵۷۸۳۹ مورخ۱۳۸۹/۳/۱۶ لغو می­ شود.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری