تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سعید رسولی به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

شرکت راه ­آهن جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۸۳۵۴۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و تأیید مجمع عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۴) اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

آقای سعید رسولی به عنوان رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راه ­آهن جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری