تصویب‌نامه در خصوص ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۲۴۶۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماشین­ آلات و تجهیزات وارداتی با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب­ نامه به کشور وارد شده و دارای قبض انبار هستند، ظرف یک هفته پس از ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران قابل ترخیص می­ باشند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری