اصلاح ماده (۲۵) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۳۷۵۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 ماده (۲۵) آیین ­نامه طبقه­­ بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب­ نامه شماره۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱ﻫـ مورخ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۲۵ـ در صورتی­ که مدارک، اسناد و اطلاعات ارایه­ شده توسط متقاضیان برای تشخیص صلاحیت (به تشخیص مرجع صدور گواهینامه) و یا فرایند ارجاع کار (به تشخیص و گزارش دستگاه اجرایی یا هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات) خلاف واقع باشد، اقدامات زیر توسط سازمان اعمال خواهد شد:

الف ـ تقلیل پایه گواهینامه پیمانکاری

ب ـ حذف رشته یا رشته‌های پیمانکاری

پ ـ تقلیل ظرفیت ارجاع کار (ریالی و تعدادی)

ت ـ تعلیق یا سلب گواهینامه پیمانکاری از (۶) ماه تا (۳۶) ماه

ث ـ محرومیت مدیران شرکت از (۶) ماه تا (۳۶) ماه

تبصره۱ـ دستورالعمل اجرای این ماده از جمله نحوه تجدیدنظر در اعمال موارد فوق توسط سازمان ابلاغ و یک یا چند بند از موارد فوق حسب میزان تأثیرگذاری تخلف مربوط اعمال می‌شود.

تبصره۲ـ موارد فوق در صورت تشخیص اجرای نامناسب موضوع پیمان توسط پیمانکار به‌تشخیص و گزارش دستگاه اجرایی و یا نظارتی نیز برای ارجاع سایر پیمان‌ها قابل تسری است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری