تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای شاهین چراغی به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۲۷۰۷۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۹) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد :

آقای شاهین چراغی به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند (۹) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ( برای بورس انرژی ) تعیین می‌شود .

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری