تصویب‌نامه در خصوص سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۷۳۳۸/۱۶۰۵۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ـ ، سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات­ های قطعی­ شده شرکت منظور خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری