رأی شماره ۱۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تبصره ذیل بند (۲)ماده واحده مصوبه شماره ۶۵۴/۳/ش ـ ۲۳/۲/۱۳۸۷

شورای اسلامی شهر مشهد

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۱ اسفند ۱۳۹۷

طبق ماده ۹ قانون آیین‌نامه مالی شهرداری ها ، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکاران تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند

و شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف ماده ۹ اقدام کرده و با تفکیک مدت برای دو سال آخر، ضمانت‌نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه را به سفته تبدیل نموده است، بنابراین مصوبه در تفکیک و اخذ ضمانت‌نامه به صورت سفته مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی