اصلاح تصویب‏ نامه شماره ۹۹۶۰۱/ت۴۳۱۵۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۲۰۵۸۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

 ۱ـ بند (۱) تصویب‏ نامه شماره ۹۹۶۰۱/ت۴۳۱۵۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ لغو و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‏ شود.

۲ـ روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‏ های سورک علیا، سورک سفلی، هفتهر، بیدک علیا، بیدک سفلی، توتکین، چاه ‏بادام، مزرعه آخوند و مزرعه علی‏ شفیع از دهستان سورک بخش بفروئیه شهرستان میبد منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان ندوشن بخش ندوشن شهرستان یادشده ملحق می‏ شود.

۳ ـ مرکز دهستان سورک از روستای سورک به روستای درین دهستان یادشده تغییر می‏ یابد.

۴ ـ نام دهستان سورک به درین تغییر می‏ یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری