رأی شماره ۱۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم

هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۵

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۷

نظر به اینکه برابر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و هیأت امنا دانشگاه تهران بدون رعایت

مفاد این اصل برای فرزندان پرسنل دانشگاه، امتیاز قائل شده و شهریه آنان را به میزان ۸۰ درصد مصوب کرده است، وجاهت قانونی ندارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی