توافق­نامه تشکیل هیأت هماهنگی صدور مجوز مؤسسات قرآنی مردمی

منتشر شده در یکشنبه،۲۱ بهمن ۱۳۹۷

ماده۱: به منظور ایجاد هماهنگی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در موضوع صدور مجوز و نظارت بر مؤسسات قرآنی مردمی، هیأت هماهنگی صدور مجوز موسسات قرآنی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱. معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۲. بالاترین مقام مسئول امور قرآنی در سازمان تبلیغات اسلامی

۳. دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی

۴. یک نفر از مدیران وزارت در سطح مدیر کل به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵ . یک نفر از مدیران سازمان در سطح مدیر کل به انتخاب رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۶ . یک نفر به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی

۷. یک نفر به پیشنهاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی

تبصره۱: جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمی و مصوبات با رأی حداقل چهار عضو معتبر است.

تبصره۲: رئیس و دبیرهیأت از میان اعضا و توسط ایشان برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند .انتخاب مجدد بلامانع است.

ماده ۲. وظایف و اختیارات هیأت

۱. تعیین ضوابط یکسان در موضوع صدور مجوز، نظارت و نحوه حمایت از مؤسسات قرآنی

۲. رصد فرآیندهای اجرایی دو دستگاه در اجرای ضوابط مصوب و ارائه پیشنهادهای لازم به دستگاه‌های مذکور برای اصلاح فرآیندها

۳. انجام مطالعات آسیب‌شناسی و استانداردسازی توسعه کیفی و کمی فعالیت‌های قرآنی در بخش مردمی

۴. پیشنهاد برنامه‌های مؤثر در افزایش میزان هم‌افزایی و هماهنگی دو دستگاه در موضوع توافق‌نامه

۵ . ارائه گزارش سالانه فعالیت هیأت به شورای توسعه فرهنگ قرآنی

تبصره۱: هیأت موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تشکیل، موضوع بند یک را محقق سازد. تا زمان تعیین ضوابط یکسان، هر یک از دو دستگاه بر اساس ضوابط مصوب قبلی اقدام به بررسی درخواست‌ها و صدور مجوز می‌نمایند.

تبصره۲: هرگونه تغییر در مأموریت‌ها یا وظایف قانونی دستگاه‌های موضوع این توافق‌نامه توسط هیأت ممنوع است.

ماده۳: متقاضیان تأسیس مؤسسات قرآنی تنها مجاز به درخواست و اخذ مجوز از یکی از دو مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی می‌باشند. پس از اتمام زمان مجوز، تمدید اعتبار تنها از همان دستگاه صادرکننده مجوز امکان‌پذیر است.

تبصره: در صورت عدم پذیرش درخواست مجوز یا عدم تمدید آن از سوی یکی از دو دستگاه، دستگاه دیگر مجاز به اقدام نخواهد بود.

ماده۴. کمیته صدور مجوز مؤسسات در هر یک از دو دستگاه تشکیل شده و رأساً نسبت به صدور مجوز مؤسسات بر اساس ضوابط مصوب هیأت، اقدام می‌کند. همچنین سامانه­ های مستقل ثبت درخواست متقاضیان و صدور مجوز و حمایت در هریک از دو دستگاه راه اندازی می­شود.

ماده ۵. مجوزهای صادره در دو دستگاه با عنوان «مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت» ثبت می‌شوند.

ماده۶. کلیه مجوزهای صادره توسط هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ در بازه زمانی اعتبار پروانه فعالیت، دارای اعتبار است و مؤسسات دارای این نوع از پروانه فعالیت می‌بایست پس از پایان مدت اعتبار پروانه فعالیت، برای تمدید آن صرفاً از طریق یکی از دو دستگاه موضوع این توافق‌نامه اقدام نمایند.

ماده۷. به منظور یکسان‌سازی اطلاعات دبیرخانه‌ای دو دستگاه، سازمان تبلیغات اسلامی یک نسخه از تمامی پرونده‌های متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در مدت فعالیت هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌دهد. هم‌چنین تمامی اطلاعات مجوزهای صادره و نیز میزان حمایت­ ها از مؤسسات تحت پوشش، توسط هر یک از دو دستگاه در سامانه دستگاه اعلام می­شود.

ماده۸. این توافق­نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره مورد توافق قرار گرفت. 

 

       رئیس سازمان تبلیغات اسلامی                 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

                   محمد قمی                                   سیدعباس صالحی