آیین ­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج ساله ششم

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۱ بهمن ۱۳۹۷

ماده۱ـ  در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ وزارتین: وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 ب ـ دانشگاه‌ و موسسه پژوهشی معتبر بین ­المللی: دانشگاه‌های خارجی که براساس نظام‌های رتبه‌بندی بین­المللی توسط وزارتین تعیین می‌شود.

پ ـ مؤسسه: دانشگاه‌ها، مراکز آموزش ­عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، فنی حرفه­ ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی داخلی است که با مجوز شورای گسترش آموزش ­عالی یکی از وزارتین ایجاد شده است.

ت ـ واحد یا شعبه مشترک: واحد یا شعبه­ ای که در سطح گروه، دانشکده، پژوهشکده ، پژوهشگاه و یا واحدهای فناوری و نوآوری با مشارکت یک دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین ­المللی تشکیل می‌شود.

ماده۲ـ  اهداف این آیین­ نامه به شرح زیر است:

الف ـ حرکت در مرزهای دانش و تبادل نظام‌مند دانش نوین.

ب ـ ارتقای سطح عملکرد کیفی مؤسسه.

پ ـ توسعه خلاقیت و نوآوری در کشور با بهره­ گیری از ظرفیت­ های بین­ المللی.

ت ـ قرار گرفتن مؤسسه در چرخه بین ­المللی تبادل دانش و اثرگذاری بر آن.

ث ـ گسترش دیپلماسی علمی و فناوری.

ج ـ اجرای تمهیدات لازم برای گردش نخبگان.

ماده۳ـ به منظور حمایت، رفع موانع، تسهیل و هماهنگی در اجرایی نمودن توافقات مؤسسه با دانشگاه‌ و مؤسسه پژوهشی معتبر بین ­المللی، کارگروهی به ریاست یکی از معاونین ذی­ ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمایندگان تام­ الاختیار دستگاه­ های اجرایی زیر تشکیل می­­ شود:

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ب ـ وزارت امور خارجه.

پ ـ وزارت اطلاعات.

ت ـ وزارت کشور.

ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه­ گذاری و کمک­ های اقتصادی و فنی ایران).

ج ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

چ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور.

ح ـ سازمان اداری و استخدامی کشور.

خ ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور.

د ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره۱ـ نمایندگان سایر دستگاه ­ های اجرایی به تشخیص رییس کارگروه و متناسب با موضوع جلسه با حق رأی به جلسه دعوت می­ شوند.

تبصره۲ـ دستورالعمل داخلی کارگروه در اولین جلسه به پیشنهاد مشترک وزارتین به تصویب کارگروه می­رسد. دبیرخانه کارگروه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بدون ایجاد تشکیلات جدید مستقر است.

ماده۴ـ فرآیند ایجاد واحد یا شعبه مشترک به شرح زیر است:

الف ـ استعلام اولیه مؤسسه از وزارتین حسب مورد درخصوص دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین­ المللی و امکان همکاری مشترک از نظر اعتبار و مجاز بودن.  

ب ـ طرح موضوع در هیأت امنای مؤسسه و اخذ مصوبه.

پ ـ تنظیم مفاد تفاهم­ نامه توسط مؤسسه با دانشگاه و موسسه پژوهشی معتبر بین ­المللی.

ت ـ اخذ موافقت اصولی شورای گسترش آموزش ­عالی وزارتین حسب مورد.

ث ـ عقد قرارداد تأسیس واحد یا شعبه مشترک با دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین­ المللی.

ج ـ ارسال یک نسخه از تصویر قرارداد منعقده به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده (۳).

چ ـ اخذ موافقت قطعی شورای گسترش آموزش ­عالی وزارتین حسب مورد.

ماده ۵ ـ نحوه مشارکت، جذب و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان به شرح زیر است:

الف ـ میزان مشارکت مؤسسه از نظر مالی، امکانات زیرساختی، تجهیزات و نیروی انسانی با تصویب هیأت امنای مؤسسه.

ب ـ مشخص نمودن تعهدات دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین­ المللی در تأمین منابع مالی، تجهیزات، اعزام اعضای هیأت علمی، منابع علمی و هرگونه بسترسازی برای راه ­اندازی و اداره شعبه مشترک به صورت شفاف در قرارداد.

پ ـ جذب دانشجو و تعیین میزان شهریه در شعبه مشترک برای دانشجویان خارجی براساس تفاهم‌نامه‌های مربوط به تبادل دانشجو و یا جذب دانشجوی خارجی توسط مؤسسه و برای دانشجویان داخلی براساس شیوه نامه مصوب وزارتین حسب مورد.

ت ـ تنظیم دستورالعمل چگونگی تسهیل تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان و محققان شعبه مشترک به پیشنهاد وزارتین و تأیید کارگروه موضوع ماده (۳).

ث ـ تسریع و تسهیل بررسی و صدور مجــوز اقامت اعضای هیأت علمی و دانشجویان خارجی و وابستگان حسب قوانین و مقررات، توسط وزارت کشـور.

ج ـ تسریع و تسهیل بررسی و صدور مجــوز کار اعضای هیأت علمی و دانشجویان خارجی و وابستگان حسب قوانین و مقررات، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

تبصره ـ رییس مؤسسه، پاسخ گوی قانونی فعالیت ­ های شعبه مشترک می ­ باشد.

ماده ۶ ـ بعد از کسب موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین برای ایجاد واحد یا شعبه مشترک، حمایت ­ های زیر صورت گیرد:

الف ـ صدور مجوز توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت لزوم برای بکارگیری نیروی انسانی و توسعه تشکیلاتی در چهارچوب قوانین و مقررات، در راستای اجرای قرارداد.

ب ـ تسهیل صدور ویزای مکرر اعضای هیأت علمی، کارکنان و محققان خارجی و روادید دانشجویان خارجی و وابستگان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط وزارت امور خارجه.

پ ـ فراهم نمودن خطوط اعتباری لازم و تسهیل در تعاملات ارزی برای هر یک از واحدها و شعب مشترک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. در این راستا واحدها و شعب مشترک نیازهای ارزی خود را به بانک‌های عامل منعکس می­کنند تا در چهارچوب ضوابط و مقررات ارزی، اقدام لازم از سوی بانک‌های مزبور به عمل آید.

ت ـ فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اخذ مجوزهای مورد نیاز در جهت تشویق و حمایت از سرمایه­ گذاری خارجی توسط سازمان سرمایه­ گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.

ث ـ پیش­ بینی پرداخت حقوق ورودی تجهیزات علمی وارداتی برای شعبه مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل ردیف اعتباری جمعی ـ خرجی مربوط در لوایح بودجه سنواتی کل کشور.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری