اصلاح تبصره (۱) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸

منتشر شده در چهارشنبه،۱۰ بهمن ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۳ به پیشنهاد شماره ۳۷۷۵۸/۱۴۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره(۱) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ عبارت «از محل منابع خود» به عبارت «از محل اعتبارات مصوب مربوط» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری