اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۰۶۰/ت۵۶۰۲۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰

منتشر شده در یکشنبه،۷ بهمن ۱۳۹۷

هیأت وزیران درجلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ به پیشنهاد شماره ۳۷۶۸۱/۱۳۱۷۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب­ نامه شماره ۱۱۸۰۶۰/ت۵۶۰۲۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ به شرح زیر اصلاح می­ شود:

۱ ـ عبارت «دارو،» حذف و بعد از عبارت «قطعات یدکی» واژه «مربوط» اضافه می­ شود.

۲ ـ متن زیر به انتهای متن تصویب‌نامه یادشده اضافه می‌شود:

درخصوص دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است طبق ماده (۱۴) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ و اصلاحات بعدی آن اقدام نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری