آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

منتشر شده در دوشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۷

ماده ۱ـ در این آیین­ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

ب ـ شورای عالی: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده (۷) قانون

پ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

ت ـ سلامت: سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی که علاوه بر سن، جنس و وراثت، تحت تأثیر سایر عوامل مانند وضعیت محیط و شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی که افراد به دنیا آمده، رشد کرده و بزرگ می­شوند، نیز می‌باشد.

ث ـ امنیت غذایی: دسترسی پایدار همه مردم در تمام اوقات به غذای سالم و کافی مبتنی بر فرهنگ صحیح تغذیه­ای

  ماده۲ـ ترکیب شورای عالی و وظایف و اختیارات آن مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده (۷) قانون می ­باشد.

تبصره ـ دبیر شورای عالی مجاز است از سایر وزرا و سایر افراد ذی­صلاح حسب مورد برای شرکت در جلسات بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

ماده۳ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر است.

تبصره۱ـ دبیر شورای عالی مکلف است گزارش پیشنهادهای ارایه شده دستگاه‌های اجرایی و چگونگی روند اجرای مصوبات شورا توسط دستگاه ­های اجرایی را هر سه ماه یک­بار به اطلاع رییس و اعضای شورای عالی برساند.

تبصره۲ـ مصوبات شورای عالی پس از تأیید رییس شورای عالی توسط دبیر شورا ابلاغ می­ شود.

ماده۴ـ وظایف دبیرخانه شورای عالی به شرح زیر است:

الف ـ تشکیل کمیسیون دایمی متشکل از معاونین ذی­ربط دستگاه­ های عضو شورای عالی و کارگروه­ های تخصصی ذیل شورای عالی و نظارت بر عملکرد آنها

ب ـ تهیه دستورکار، زمان ­بندی تشکیل جلسات، ارسال دعوتنامه و دستور جلسات برای اعضای شورای عالی و تنظیم صورت جلسات آن

پ ـ تنظیم پیش­نویس سیاست­ های اجرایی با همکاری دستگاه ­های عضو در حوزه بخشی و فرابخشی سلامت

ت ـ تعامل با سایر دبیرخانه­ های شوراهای عالی یا کمیسیون­ های بین بخشی مرتبط با سلامت جهت هم­ افزایی و جلوگیری از موازی­ کاری

ث ـ ثبت و نگهداری گزارش‌ها، اسناد، اطلاعات و مذاکرات کمیسیون دائمی و کارگروه‌های تخصصی

 ج ـ هماهنگی با کارگروه ذی­ ربط شورای برنامه­ ریزی و توسعه استان از جمله در خصوص دریافت موضوعات برای ارایه در شورای عالی و پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی در استان

ماده۵ ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای­ عالی، کمیسیون دایمی و کارگروه ­های تخصصی براساس دستورالعملی می‌باشد که ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین ­نامه به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی به تصویب شورای­ عالی خواهد رسید.

ماده۶ ـ اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح­ ها و برنامه­ های ویژه مصوب شورای عالی علاوه بر برنامه جاری دستگاه­ ها توسط دبیر شورای ­عالی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و این سازمان در چهارچوب سقف منابع موجود اعتبارات مذکور را در قالب برنامه ­ها و فعالیت ­های ذی­ربط در بودجه سنواتی کل کشور پیش­بینی و طبق ضوابط و مقررات در چارچوب سیاست­ های مصوب شورای عالی در اختیار دستگاه­ های ذی­ربط قرار می­دهد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات برای اجرای مصوبات که از سوی دبیرخانه شورای عالی ارسال می­ شود، انجام خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری