رأی شماره ۱۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در دوشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۷

با توجه به ماده ۱۶۴ قانون کار که مقرر داشته« مقررات مربوط به انتخاب اعضا و هیأت های تشخیص و حل‌اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید و در بخشنامه مورد

شکایت این تشریفات رعایت نشده است و با استفاده از ملاک آراء شماره ۵۳۸ و ۵۳۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد: تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعده آمره ایجاد می‌کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار و جبران خدمت نیست، بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی