قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

منتشر شده در دوشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۷

ماده‌واحده ـ بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند «الف» بعد از عبارت «هرساله»، عبارت «بر اساس تعداد و سرانه» و بعد از عبارت «بودجه سنواتی» عبارت «به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته» اضافه می‌شود و تبصره‌های (۱) تا (۴) آن حذف می‌شود.

۲ـ بند «ب» به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ب ـ با اجرای حکم این ماده خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها و والدین، همسران و فرزندان شهدا بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

 تعهدات دستگاه های اجرائی و بیمه‌های ذی‌ربط در این خصوص، از تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ تا زمـان تصـویب این قانون و تا پایان سـال ۱۳۹۷ به بنیـاد شهید و امـور ایثـارگران منتقل می‌شود.

اجرای احکام این ماده مانع ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی توسط دستگاه های اجرائی ذی‌ربط به کارکنان شاغل موضوع این ماده نیست. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ نوزدهم دی‌ماه یک هزار و سی صد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی