اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۸۶۰/ت۵۵۰۴۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۷۰۵۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

ردیف (۸) بند (پ) تصـویب ‏نامه شمـاره ۱۰۷۸۶۰/ت۵۵۰۴۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ حذف و شماره ردیف بقیه روستاها، مزارع و مکان‏ های موضوع بند یادشده، به ترتیب اصلاح می ‏شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری