اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ به پیشنهـاد شمـاره ۰۲۰/۲۰۴۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم

بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۵ ـ گندم مورد نیاز صنف و صنعت از طریق سامانه‌های متمرکز خرید گندم و فروش آرد شرکت بازرگانی دولتی ایران به صورت مستقیم بر اساس آخرین قیمت کشف‌شده در تالار بورس کالا و در سقف میزان فروخته شده در سال ۱۳۹۶ عرضه خواهد شد. کارخانجات آرد مکلفند آرد مورد نیاز صنوف و صنایع را از طریق سامانه متمرکز عرضه و گندم خریداری شده را تسویه کنند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری