اصلاح ماده(۷) آیین‌نامه اجرایی ماده(۶) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

منتشر شده در یکشنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد شماره ۹۹۰۱۸۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 ماده (۷) آیین­ نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از حقوق مصرف ­کنندگان موضوع تصویب­ نامه شماره ۲۵۸۲۱۱/ت۴۵۳۳۸ک مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۷ـ استانداری­ ها موظفند نتایج به دست آمده از اجرای این آیین ­نامه را به واحدهای استانی سازمان اداری و استخدامی کشور ارایه نمایند تا در سامانه نظام مدیریت عملکرد دولت در ارزیابی جامع دستگاه ­های اجرایی مورد بهره­ برداری قرار گیرند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری