اصلاح آیین‌‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها

منتشر شده در دوشنبه،۲۱ آبان ۱۳۹۷

نظر به اینکه ماده (۳) آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده(۲) قانون هوای پاک) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۶۰۲/ت۵۵۰۷۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به اشتباه تحریر شده است، لذا تبصره ماده (۳) به عنوان ماده (۳) تلقی و در ماده یادشده عبارت «سوخت‌های بنزین و نفت ـ گاز و روغن موتور» به عبارت «روغن موتور» اصلاح می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی